Зошто

Братинг

01

Профи
тим

02

Градиме
со љубов

03

Завршуваме
навреме

Кои сме ние

Кои сме ние

за Братинг

Мисија

Односот квалитет - цена - време, гарантираниот квалитет на вградените материјали и висококвалификуваниот стручен кадар е основно мото на компанијата.

Работиме глобално

Процесот на реализација на вашиот сон во реалноста , а притоа да се запазат сите услови кои ги побарувате е комплексна задача која бара техничка помош од повеќе профили.

Кои сме

Друштвото за градежништво „БРАТИНГ“ доо - Скопје е лиценцирана фирма за изведба, проектирање и надзор на градежни објекти.

Наши достигнувања

Долгогодишното работно искуство на стручниот кадар со богатата референтна листа на изградени објекти е доказ за еснафско работење.

Главни услуги

Што нудиме

Процесот на реализација на вашиот сон во реалноста, а притоа да се запазат сите услови кои ги побарувате е комплексна задача која бара техничка помош од повеќе профили на искусни инженери.

Главни услуги
Бардовци

Бардовци

Градежна скела,<br />оплата и H20 носачи

Градежна скела,
оплата и H20 носачи

Изведба

Изведба

Проектирање и техничка поддршка

Проектирање и техничка поддршка

Главни квалитети

Братинг ви нуди

/images/showcase/Bardovci-2020.jpg
images/showcase/2-Bardovci-2020.jpg
images/showcase/3-Bardovci-2020.jpg

за

Бардовци

Понуда на готови семејни куќи во населба Бардовци.
Изградете го вашиот сон во населба Бардовци по системот „клуч на рака“, во цената е вклучено:

 • плац соодветен на големината на објектот
 • добивање на локациски услови
 • изработка на идеен проект
 • изработка на основен проект
 • изработка на елаборат за енергетска ефикасност
 • добивање на согласност од јавни претпријатија
 • геодетски елаборат за нумерички податоци
 • платени комунални такси кон општина Карпош
 • добивање на одобрение за градба од општина Карпош
 • предбележување на градба
 • изведба на вашиот дом по системот „клуч на рака“
 • оградување на парцелата
 • технички прием на објектот
 • запишување на градбата во имотен лист

Ексклузивна локација и енергетски ефикасни куќи
Населбата на енергетски ефикасни куќи во Бардовци се наоѓа на прекрасно место оддалечено од градска врева, но сепак доволно блиску за секојдневни потреби за квалитетен живот.
Населбата нуди атрактивен и висококвалитетен живот на младите фамилии во здрава околина, во близина на образовни институции и трговски центри како и на парови од сите генерации кои сакаат да уживаат во мирна околина со место за слободни активности, оддалечени од градскиот метеж , совршено за љубители на природата и домот.
Сите куќи и имаат енергетски пасош што овозможува долгорочна заштеда и намалување на трошоците за одржување. Модерното уредување ни дава квалитетен живот и осигурува квалитетно поминување на времето во куќата и дворот.

Секоја куќа - посебна станбена единица
Секоја станбена единица (дел од двокуќа или куќа) е посебна и функционална целина со две паркинг места и сопствен пристап, сопствен и ограден двор која Ви ја овозможува потребната приватност. Секоја единица има своја катастарска парцела со тоа и посебни приклучоци (канализација, водовод, струја, оптика итн.) тоа е доволна причина со што се добива независност.

Висок животен стандард
Изборот на локација за градба на Вашиот дом во Бардовци ви дава една мирна и тивка средина за живот и одлична поврзаност и достапност до секојдневните потреби за урбано живеење.
Пристапот до локацијата е обезбеден со локален пат кој води само до објектите на Братинг и нема останата фрекфенција од случајни посетители. Пристапот пак до градското централно подрачје е преку Булевар Илинденска која овозможува брз проток.
Предност е близината на рекреативен центар за пливање, спортска сала, фитнес сала, како и близина на стаза за пешачење и велосипедизам на самиот кеј на реката Вардар.
Обиколницата и пристап кон автопат и брза комуникација е на оддалеченост на само 2,5 км што овозможува брза комуникација со останатите градови и аеродромот.

Повеќе
/images/showcase/4f.Coffrage-Formwork.jpg

за

Градежна скела, оплата и H20 носачи

Братинг нуди избор на висококвалитетни градежни елементи од типот на потпирачи, скеле, дрвени H20 носачи, панели за оплата и други помали градежни елементи кои можете подетално да ги разгледате во каталозите:

/images/showcase/Izvedba2.jpg

за

Изведба

Градењето на сопствен дом значи дека треба да имате тим на градежни експерти при рака за да се грижат за сите детали што следат при градбата почнувајќи од темел до покрив и затоа ви е потребен БРАТИНГ.
Гарантниот рок на градбата изнесува 2 години , додека на конструкцијата изнесува 50 години. За потребите на нашите клиенти ги изведуваме следниве фази:

 • изведба на карабина, прва фаза
 • изведба на занатски работи, втора фаза
 • изведба систем „клуч на рака “,трета фаза
 • реновирање на објекти и станови
 • надградби и доградби на објекти
 • испитување и санација на објекти

Односот квалитет - цена - време , како и гарантираниот квалитет на вградените материјали во комбинација со висококвалификуваниот стручен кадар е основно мото на компанијата.

Братинг располага со висококвалификуван технички кадар со огромно работно искуство со изведени преку 250 објекти.

Референтната листа со изведени објекти и слики од истите е достапна само во просториите на Братинг, во согласност со Законот за заштита на лични податоци.

/images/showcase/Proektiranje.jpg

за

Проектирање и техничка поддршка

Во структурата на БРАТИНГ е вклучено проектанско биро кое ги врши проектанските работи за потребите на компанијата како и за надворешни клиенти.
За потребите на нашите клиенти ги вршиме следните проектански услуги:

 • проектирање на станбени објекти
 • проектирање на деловни објекти
 • проектирање на индустриски објекти
 • проектирање на хидротехнички објекти
 • ревизија на сите типови на проекти
 • проектански надзор на објекти
 • проект за сеизмичка стабилност
 • проект за внатрешно уредување , ентериер
 • проект за дизајн на мебел

Проектирањето на сите фази од градежните објекти е доверено на високообразовен проектански тим со докажано работно искуство и квалитет.
Објектите се проектираат според Правилникот за технички нормативи за изградба на објекти од високоградбата во сеизмички подрачја, Правилникот за бетон и армиран бетон и останатите важечки прописи во градежништвото.

Што правиме

Зошто ние

Професионален тим

Братинг располага со високообразован проектантски и технички кадар со докажано работно искуство

Временски рамки

Братинг секогаш ги почитува претходно договорените временски рамки

Квалитет

Односот квалитет-цена-време, како и гарантираниот квалитет на вградени материјали е основното мото на компанијата

Комплетна услуга

За потребите на нашите клиенти нудиме услуги од областа на:
• консалтинг пред и за време на градба
• надзор на градба
• технички прием на градба
• менаџирање на проекти и градби
• техничка поддршка во сите фази

Лиценци
Клиенти
Градби
Проекти
Работни саати

Запознајте го нашиот

прекрасен тим

Мирче Ѓошевски

Мирче Ѓошевски

Основач

Симе Ѓошевски

Симе Ѓошевски

Основач

Телефони

+389 2 61 49 000

+389 75 360 353

+389 75 356 186

Адреса

Бардовци

Скопје

Македонија

Работно време

Пон - Пет : 8:00 - 16:00

Сабота : 8:00 - 16:00

Недела : затворено

ID

brating@brating.com.mk

Ние на FACEBOOK

Братинг - Друштво за градежништво

Ви треба услуга

ПОБАРАЈТЕ ОДГОВОР